Zpravodajství

Vítání občánků na zámku

V sobotu 10. března pozval Obecní úřad do obřadní síně rodiče se svými nově narozenými dětátky. Každoročně tak komise pro občanské záležitosti slavnostně přijímá nové občánky mezi nás. V kulturním programu děti naši školy novým občánkům zazpívají a ve verších popřejí vše dobré do dalšího života. Rodiče se zapíši do slavnostní knihy.

12.4.2010


Zpět