Zpravodajství

Panský důl - výstavba

Část obce Panský důl v součané době prodělává radikální proměnu. Samotný důl je pozůstatkem těžiště jílového materiálu, který se používal k výrobě cihel při stavbě staroveského zámku. Na pravé straně do kopce je výstavba ukončena. Na levé straně se objevují prvé základy nových domků. Samotný důl bude se vší pravděpodobností později zasypán. Již nyní nad starou, zděnou studnou probíhá zatrubòování, přes které povede odbočka k novostavbám.

28.2.2011


Zpět