Zpravodajství

Co jsme ve školce dělali po Novém roce

V prvém týdnu nového roku jsme si povídali o zážitcích z Vánoc a také o třech králích. Vytvořili jsme si koruny, naučili se písničku a mohli jsme si na ně zahrát. To nám to slušelo, viïte? V dalším týdnu jsme si četli a připravovali pohádky. Berušky se naučily pohádku O dvanácti měsíčkách a Broučci si zase nacvičili pohádku O rukavičce. V pátek se naše školka proměnila na divadlo. Broučci zahráli pohádku pro Berušky a pak zase na výměnu se z Berušek stali herci a hráli Broučkům divákům svoji pohádku. Na závěr jsme si společně zazpívali o zimě a zvířátkách.

17.1.2012


Zpět