Zpravodajství

Opravujeme školu

O prázdninách začala realizace dlouho připravované akce s názvem ZŠ a MŠ Stará Ves – Modernizace zázemí pro vzdělávání. Projekt bude spolufinancován z ROP Moravskoslezsko, cena přesáhne 6 mil. Kč. Jeho cílem je jednak vyřešit dlouhodobé problémy se zavlháváním a špatným stavem střechy staré školní budovy, jednak doplnit vybavenost školy o nový nábytek, další 2 interaktivní tabule a nahrávací studio.

30.7.2012


Zpět