Zpravodajství

Slavnostní schůze zahrádkářů

Sobota 15. 9. byla pro zahrádkáře velmi náročným dnem. Hned v brzkých ranních hodinách uvítali návštěvu z Rakové, pro kterou byl připraven dopolední program – návštěva výstavy v zámku a zájezd do arboreta ve Staříči. V 15 hod. začala v hale TJ slavnostní hodnotící schůze za účasti delegací obcí, místních i okolních spolků a také vzácných hostů z Rakové. Čestné uznání za dlouholetou práci převzal od zástupce územního sdružení zakládající člen, pan Vlastimil Filipec. Po schůzi proběhl u Domu zahrádkářů slavnostní akt – odkrytí pamětní desky věnované přáteli z Rakové a zasazení pamětního stromu, dovezeného ze Slovenska. Program byl součástí mezinárodního projektu Rozumíme si… v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce SR – ČR 2007-2013, Fondu mikroprojektů.

25.9.2012


Zpět