Zpravodajství

INTERREG III.a - Hasičské dny v Rakové

Třetí část programu INTERREG III.a s mezinárodní účasti českých,slovenských a polských hasičských zástupců se uskutečnil 1.-2.9.2006 při příležitosti Hasičských dnů v Rakové a 80.let trvání tohoto sboru. Přítomni byli zástupcí obcí Raková,Hrádek ve Slezsku, Milíkov,polské Leszne a Staré Vsi i církve.Na slavnostní schůzi byly podepsány smlouvy o spolupráci. Mezinárodní hasičská soutěž uzavřela dvoudenní program.

4.9.2006


Zpět