Zpravodajství

Školní odpoledne s Halloweenem

Předvečer Všech svatých – tak zní překlad anglosaského lidového svátku, zdomácnělého i v našich zemích. Tradice tohoto svátku si už s předstihem připomněly děti Základní školy ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Chodby školy se ve čtvrtek 24. 10. odpoledne začaly plnit dětmi, zvláště těmi menšími – ovšem v doprovodu rodičů. Zde už byly připraveny stoly s potřebnými pomůckami: vykrajovacími noži, přírodními ozdobami – a hlavně dýně. Ty už poněkolikáté škole bezplatně poskytl místní podnikatel pan Michal Petroš. S velikou vervou se všichni pustili do práce. A výsledek stál za to! Mezi nejlepšími z celkem 53 výrobků byl hodnocen výtvor žáčka 2. třídy Adama Kučery. Ten taky popsal, co všechno použil: „Dýni, chvojí, kaštany, … no a taky čepici od dědy“. Pro jeho omluvu je třeba dodat slib, že dědečkovi přinese novou čepici Ježíšek. Sportovně je také třeba přiznat, že lví podíl na dokonalém zpracování měl právě dědeček, pan Václav Kučera, za pomoci vlastního nářadí, vrtačky, dlát apod. Ten taky výsledek okomentoval výrokem: „Není důležité zúčastnit se, ale zvítězit!“ Vyhodnocením nejkrásnějších dýní ovšem program zdaleka nekončil. Devááci podpoření pedagogy si pro děti připravili program plný tance, zpěvu, došlo i na přednes vtipů, nechybělo ani občerstvení. Poté – už za nadcházejícího šera - se zaplnilo prostranství před školou bohatou paletou strašidel, čarodějnic, kostlivců, víl i kovbojů v plné zbroji. V čele s černokněžníkem – ředitelem školy P. Plečkou se dal do pohybu více než stočlenný průvod. Jeho cílovou stanicí se stala ozdoba obce – renesanční zámek. Jeho chodby a místnosti ovšem osvětlovalo jen mdlé světlo svíček. A vevnitř… strašilo. Malé skupinky dětí (u těch nejmenších opět v doprovodu rodičů) se vydávaly na procházku strašidelným zámkem plným tajemných zvuků a příšerek. V zámeckém sklepení odvážlivce čekala malá odměna. Za podpis halloweenské listiny je obdarovala půvabná bílá paní malou sladkostí za odvahu.

1.11.2012


Zpět