Zpravodajství

Senioři měli výroční schůzi

Ve středu 16. ledna senioři v hasičárně hodnotili uplynulý rok 2012 na své výroční schůzi. Přivítali mezi sebou starostu obce Ing. Dalibora Dvořáka a místostarostu Mgr. Jaromíra Chvostka. Činnost seniorů v abci je velmi bohatá a jejich pomoc v obecních aktivitách je záslužná. Tak se v krátkosti vyjádřil ve svém vystoupení starosta. Senioři jsou vidět všude, kde se něco děje. Na výstavách zajišují dozor, účastní se kulturních a sportovně turistických akcí, pamatují na návštěvy starých osob a na Obecních slavnostech jsou nepostradatelní. Na výroční schůzi vzájemně obdařili kytičkami své jubilanty a diskutovali co dál a jak na to v roce 2013. Přejeme jim všem hodně zdraví.

18.1.2013


Zpět