Zpravodajství

Staroveský košt – nultý ročník

Dne 25. 4. 2015 se uskutečnil nultý ročník soutěže Staroveský košt o nejkvalitnější ovocný destilát ze sklizně let 2013/2014. Sešlo se 27 vzorků slivovice i kalvadosu od 22 pěstitelů. Porota posuzovala výpěstky za příjemného hudebního doprovodu dua Věra Závidčáková – Zdeněk Janek. První místo získal p. Pavel Kuča se slivovicí, druhé místo obsadil Radislav Folta (opět slivovice), o třetí místo se podělili se stejným počtem bodů Karla Lyčková a Jaromír Chvostek (slivovice) a Petr Pelíšek (kalvados). Touto cestou děkujeme za spolupráci Obecnímu úřadu ve Staré Vsi n. O., velké díky patří výboru ZO ČSZ a také dalším členům i nečlenům organizace.

28.5.2015


Zpět