Zpravodajství

Stavební práce Pod hurkou.

Pokračují práce Pod hurkou na výstavbě chodníku ke hřbitovu. Jak pokročily od začátku, můžete porovnat se snímky z února. Na stejném prostranství začala výstavba odvodòovacího příkopu. Ten je hlouben od Hynečků, pod lesíkem Hurka a chodník, do strouhy. Měl by odvézt přebytečnou vodu z této bažinaté oblasti.

15.3.2007


Zpět