Zpravodajství

F.V. Lobkowicz, biskup ostravsko-opavské dieceze navštívil naši obec

V rámci vizitace staroveské farnosti, navštívil dne 27.11.2015 biskup ostravsko-opavské dieceze F.V.Lobkowicz také staroveský obecní úřad. Po přivítání starostou obce Ing. Daliborem Dvořákem pak společně s radními a biskupovým doprovodem besedovali v zámecké restauraci.

29.11.2015


Zpět