Zpravodajství

Staroveský košt

Po loòském přípravném "nultém" ročníku připravili staroveští zahrádkáři na sobotu 13. 2. regulérní 1. ročník Staroveského koštu. Tři hodnotící komise posuzovaly 32 vzorků, rozdělených do dvou kategorií. Nejlépe v kategorii čisté slivovice uspěla letošní pálenka J. Chvostka, mezi kalvadosy a dalšími destiláty zvítězila R. Pelíšková s loòskou jablíčkovou úrodou. Zahanbit se nedala ani ženská část účastníků se vzorky bábovek, koláčů a dalších výborných sladkostí. Škoda jen, že pečlivou přípravu ze strany organizátorů nepřišlo ocenit více návštěvníků.

29.2.2016


Zpět