Zpravodajství

Pěvecký sbor ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí

Pěvecký sbor ZŠ ve Staré Vsi nad Ondřejnicí pod vedením Mgr. Hany Klimešové vystupuje v obci a okolí ale také na koncertech, na př. v družebních obcích polské Lipowé a slovenské Rakové řadu let. Každoročně se jeho sestava obměòuje tak, jak děti končí ve škole svou povinnou docházku. Také tyto snímky budou pro některé památnými.

14.6.2017


Zpět