Zpravodajství

Obecní slavnosti - Jízda kole obila

Podle starodávných zvyků objížděla šlechta hranice svého panství v obvyklé dny v roce. Jízdou kole obila šlechta prohlédla hranice svého panství, pořádek na usedlostech a poddaným připomněla povinnosti.

29.5.2007


Zpět