Zpravodajství

Historický spolek - první setkání

V pátek 2. února se navečer setkali v hasičárně příznivci historie a nově založeného historického spolku. O jeho budoucí činnosti jsme slyšeli přehledný a vyčerpávající komentář obou zasvěcených hlavních zakladatelů, Michala Janoška a Petra Straòánka, včetně obrazové dokumentace. Už závěr tohoto setkání se orientoval k historické poznávací činnosti, třeba starých fotografií. Vítáme další příznivce a zájemce o historii obce.

5.2.2018


Zpět