Zpravodajství

Ustavující schůze Spolku přátel veselého stáří - SPOPVES

Ve středu 3. října 2018 se uskutečnila v hasičárně ustavující schůze Spolku přátel veselého stáří, dříve Klub důchodců. Předsedkyní byla zvolena Ing. Bedřiška Bičanovská. Starosta obce Ing. Dalibor Dvořák poděkoval členům dosavadního výboru v čele s Irenou Poláškovou za dlouholetou úspěšnou práci klubu a společně s místostarostou Mgr. Jaromírem Chvostkem jim předali kytičky a drobné dárky.

10.10.2018


Zpět