Zpravodajství

Chovatelé

Sobota 10. 11. patřila v hasičárně chovatelům. Sešli se, aby si zde na slavnostní schůzi připomněli půlstoletí od svého založení. Za přítomnosti hostů - starosty D. Dvořáka, místostarosty J. Chvostka, zástupců okolních organizací i předsedy sdružení z Rakové Františka Chabrečka - přednesl hodnotící projev předseda Libor Palička. Ve spolupráci se starostou pak byli oceněni vybraní staroveští chovatelé. Nejvyšší vyznamenání, Zlatý odznak 1. stupně, si odnesli Josef Sýkora a Jiří Matěj. Nechyběla recitace a vystoupení staroveských břišních tanečnic. Do dalšího půlstoletí přejeme hodně zdaru!

10.12.2018


Zpět