Kanalizace II. etapa

Aktuální informace pro stavebníky domovních kanalizačních přípojek

Vážení spoluobčané,

stavba II. etapy výstavby splaškové kanalizace v naší obci přichází do závěrečné fáze. Za předpokladu, že k 30. červnu tohoto roku bude stavba řádně dokončena, bude neprodleně zahájena kolaudace dokončené stavby. Teprve s vydáním kolaudačního rozhodnutí (pravděpodobně do konce září) bude moci být zahájena 2. fáze projektu, tedy domovní přípojky – neveřejná část.

Stavba domovní přípojky začíná revizní šachticí a končí napojením na domovní rozvody. Její realizace je plně hrazena vlastníkem nemovitosti. Domovní přípojku je nutné v souladu se stavebním zákonem povolit formou územního souhlasu. K tomuto nezbytnému kroku je třeba několik administrativních úkonů, které mohou být pro osoby neznalé této problematiky obtížné a také časově náročné. Obecní úřad vám tedy nabízí pomocnou ruku a v případě vašeho zájmu vám na základě plné moci tyto záležitosti pomůže vyřešit. Formuláře plné moci jsou k dispozici na Obecním úřadě ve Staré Vsi n. O. nebo na webových stránkách obce Soubory a formuláře ke stažení | Stará Ves nad Ondřejnicí (staraves.cz). Na webových stránkách najdete i formulář se žádostí o územní souhlas. Podrobnější informace můžete získat na tel. č. 725 705 723 – p. Tomáš Daněk a tel. č. 601 383 937 – p. Luděk Palička.

Pokud o naši bezplatnou službu neprojevíte zájem do 30. 4. 2021, budeme předpokládat, že jste se rozhodli si povolení ke stavbě domovní přípojky vyřídit sami.


Publikováno: 12.5.2021