Obec

Sbor dobrovolných hasičů Stará Ves nad Ondřejnicí

Sbor dobrovolných hasičů Stará Ves nad Ondřejnicí

Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů je nejstarším bez přerušení pracujícím spolkem ve Staré Vsi. Ustavující schůze se konala 13. ledna 1895. Tehdy se do spolku přihlásilo 33 činných a 1 přispívající člen. Náčelníkem byl zvolen kovář Hynek Polášek. Díky obětavosti členů a štědré veřejnosti byla v roce 1895 zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka pro koňský potah v ceně 1000 zlatých. V roce 1897 je na dolním konci obce postavena hasičská zbrojnice, která je v roce 1928 nákladem 110 000 Kč přestavěna na velmi moderní hasičské skladiště. Rok 1935 je ve znamení modernizace technického vybavení, když je zakoupena první motorová stříkačka od firmy Sigmund – Lutín. Roku 1937 získává družstvo dopravní prostředek – automobil Praga.

V letech 1988 – 1990 došlo k zásadní přestavbě hasičské zbrojnice. Zásluhou obětavých členů je přistavěn společenský sál, garáže, kuchyň, sociální zařízení a sauna, čímž se budově dostalo vzhledu a vybavenosti, jak ji známe dnes. Je nutno zmínit, že její prostory jsou využívány nejen hasičským sborem, ale i širší veřejností ke společenským akcím.

Technika a zásahová jednotka

Technický stav archaického cisternového vozidla CAS 25 RTHP a začlenění jednotky do záchranného systému stupně JPO 3 si postupně vynutily započetí jednání o zakoupení nového zásahového vozu. S přispěním státních dotací a obecní pokladny nastal zlom v technickém vybavení – 6. 12. 2006 získal sbor do svého vozového parku zbrusu nový moderní vůz – cisternovou automobilovou stříkačku CAS 16 Renault-Midlum. Kromě tohoto hlavního výjezdového vozidla je v současné době hasičský sbor vybaven vozidlem DVS 12 – Avia 31 pro další dopravu zásahové jednotky.

Zásahová jednotka má 20 členů, z toho jsou 4 strojníci a 16 členů je vycvičeno pro použití dýchací techniky. Dále má jednotka vyškoleny 3 velitele - 1 velitele sboru a 2 velitele družstev. Členové jednotky se pravidelně účastní školení a velitelé, strojníci a specialisté i specializovaných školení na území Hasičského záchranného sboru v Ostravě nebo ve školicím středisku v Jánských Koupelích. Jednotka je zařazena do výjezdového plánu jako JSDH III.

Členové a vedení sboru

Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Vsi měl v roce 2007 celkem 125 členů, z toho 45 žen a 80 mužů, dále pak 3 čestné členy. Starostou je Jaroslav Londin a velitelem zásahové jednotky David Galásek. O nejdůležitějších otázkách činnosti sboru rozhoduje 12členný výbor.

Činnost sboru

Činnost organizace tvoří práce

 


K nejúspěšnějším každoročně pořádaným akcím patří zejména:

 

Hasičský sport

Mimořádně úspěšné jsou v posledních letech staroveské ženy, které tak navázaly na úspěchy svých předchůdkyň z let 1953 – 54, respektive 1963. V roce 1953 v Olomouci a v roce 1954 v Praze obsadily dorostenky ze Staré Vsi n. O. vždy 2. místo v celostátním kole soutěže požárních družstev. V roce 1963 obsadily dorostenky v celostátním kole soutěže v Hradci Králové 4. místo. Největší sbírku úspěchů v hasičském sportu zaznamenalo v letech 1998 až 2008 současné družstvo žen, které se specializuje na disciplínu „požární útok“. Od roku 1998, kdy se průměrný věk družstva pohyboval kolem 14 let, začala děvčata soutěžit v ženské kategorii. Hned ve své premiérové sezóně v hlavní kategorii získaly na pohárových soutěžích 6 vítězství, 3krát obsadily druhé a 4krát třetí místo. Následovala úspěšná léta a mnohá vítězství nejen v pohárových soutěží, ale i na Extralize ČR v požárním útoku a následně Moravskoslezské lize. Během sezóny 2004 dosáhla děvčata jubilejního stého vítězství v těchto soutěžích.

Zde uvádíme největší úspěchy současného družstva žen:

 


Družstvo žen při tomto svém slavném soutěžním tažení dosud dosáhlo:

 


Staroveské hasičky dosáhly i mnoha individuálních úspěchů a ocenění především v rámci prestižních anket Moravskoslezské ligy v letech 2004 – 2007.

Své velmi úspěšné soutěžní období mělo i soutěžní družstvo mužů, kdy tito muži v letech 1999 - 2001 zvítězili na 33 soutěžích, 25krát obsadili 2. a 22krát 3. místo. Do historie domácí noční soutěže Staroveský kotel se nesmazatelně zapsali svým čtyřnásobným vítězstvím v letech 1998 - 2000 a 2003. V roce 2000 se stali vítězi Okresního poháru v požárním útoku. Poté poněkud ustoupili z nejvyšších pozic, nicméně stále patří do špičky soutěžních družstev.

Nové soutěžní členy (především do kategorie mužů) se daří stejně jako v minulosti vychovávat a přivádět především z mládežnických družstev. S určitými přestávkami se sbor snaží pracovat s družstvy starších či mladších žáků.

Ke sportovním kláním v požárním útoku vyráží několikrát do roka i družstvo „starých gard“, které svádí urputné boje v kategorii mužů nad 35 (resp. nad 40 let).

Webové stránky Sboru dobrovolných hasičů Stará Ves n. O. naleznete zde:
http://www.sdhstaraves.com

Další zajímavé odkazy:
http://msliga.info – internetový server Moravskoslezské ligy v požárním útoku
http://www.firesport.cz – internetový server Extraligy ČR v požárním útoku

Aktualizace 25. 5. 2009

 

 


Publikováno: 19.4.2018