Obec

Český svaz chovatelů Stará Ves nad Ondřejnicí

Základní organizace ČSCH Stará Ves nad Ondřejnicí byla založena v srpnu roku 1968. Náplní práce tohoto spolku je chov a rozmnožování čistokrevných plemen králíků, hrabavé i vodní drůbeže, holubů a jiných drobných živočichů. Jednou z pravidelných akcí je konání místních či okresních výstav v naší obci. Tyto výstavy byly dlouhou dobu pořádány v parku pod "Sokolovnou" (halou tělovýchovné jednoty), později jsme využili také prostorů parku nad zámkem a místností po bývalém obchodu Jednota.

Členové staroveské chovatelské organizace se také účastní výstav v okolních obcích - již dvě desítky let se každoročně koná družební soutěž o putovní pohár mezi chovateli ze Staré Vsi, Krmelína, Staříče a Paskova.

Naše organizace se také aktivně účastní stolních ocenění, meziokresních soutěží (okres Frýdek - Místek, Ostrava, Karviná, Nový Jičín), okresních a národních výstav.

Důležitou součástí činnosti organizace je práce s mládeži. Ve spolupráci se staroveskou základní školou byl před pěti lety založen kroužek mladých chovatelů, do jehož náplně patří rozvoj teoretických vědomostí, návštěvy hospodářství zkušenějších členů spolku, exkurze. Členové kroužku jsou velmi úspěšní nejen v okresních kolech soutěže Chovatelská dovednost mladých chovatelů (která se pravidelně konají začátkem května ve Staré Vsi nad Ondřejnicí), ale také v celostátních kolech soutěže (Ivona Francová 2. místo - odbornost Hlodavci, Radka Haasová 1. místo - odbornost Kočky, obě v národním kole soutěže v Kopřivnici roku 2005).

Kontakt: 

Předseda ZO ČSCH Stará Ves nad Ondřejnicí: 
Jiří Hůlka, Stará Ves nad Ondřejnicí 465, 739 23, tel. 558 669 389
e-mail:  jpalickova@seznam.cz


Publikováno: 26.6.2018