Obec

Český svaz včelařů ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Základní organizace svazu byla založena v roce 1918 jako Včelařský spolek pro Starou Ves a okolí. V 50. letech minulého století byla vytvořena jednotná celostátní organizace - Svaz včelařů a spolek dostal název, který nese dodnes.

Spolek se od svého začátku staral o vzdělání svých členů, propagaci a realizaci ve své době moderních včelařských poznatků a předávání praktických zkušeností navzájem. Včelařilo se v obci. Úly měli včelaři umístěné v zahradách u svých chalup a zemědělských usedlostí.

V 70. a 80. letech minulého století se naše organizace zapojila, tak jako většina podobných, do společensko - prospěšných akcí. Dnes však se naše činnost soustřeďuje opět na čistě včelařskou tématiku. Náplní naší práce je chov včel. I když se jedná o zájmovou činnost pro získání medu (dříve též vosku), její význam je dnes podstatně širší. Tím, že člověk svou hospodářskou činností v krajině téměř znemožnil přirozenou existenci včel v přírodě, je třeba zajišťovat uměle podmínky pro život včel u nás. Je to především opylovací činnost včel, která je u mnohých rostlin významná a nezastupitelná jinými druhy hmyzu. Včely také zajišťují existenci mnohých druhů rostlin a tím určitou (jistou) ekologickou rovnováhu krajiny.

Naše organizace má nyní 24 členů, kteří obhospodařují celkem 198 včelstev. Z toho je 145 včelstev umístěno přímo v obci, 23 včelstev je v blízkých lesích a se 30 včelstvy se kočuje.

Rádi mezi sebou přivítáme nové zájemce o včelaření, kterým poskytneme rady do eventuální samostatné činnosti.

Kontaktní osoba: 
Předseda Ing. Karel Hýl
Stará Ves nad Ondřejnicí č.p. 548
Tel: 604 845 611


Publikováno: 26.6.2018