Obec

Jezdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí

Klub byl založen v roce 1991 pod názvem Stáj Pinkava, později existoval jako Jezdecký klub Stará Ves n. O. Jeho sídlem je Stará Ves nad Ondřejnicí č. 136.

Jezdecký klub se zaměřuje především na skokový výcvik koní a jezdců, chov koní i jezdecký výcvik členů klubu. Nové členy přijímáme celoročně. Podmínkou pro přijetí je minimální věk 12 let, souhlas rodičů, docházka minimálně 2x týdně a dobrý vztah k práci. Připravujeme také pokročilejší jezdce ke zkouškám základního jezdeckého výcviku.

Jednou ročně, a to většinou v srpnu, pořádáme ve Staré Vsi skokové závody. V měsíci říjnu pak následuje ukončení skokové sezóny - Hubertova jízda. V zimním období organizujeme "Koňařský ples" v Ostravě-Proskovicích.

Každoročně se koně i jezdci Jezdeckého klubu Stará Ves nad Ondřejnicí účastní několika desítek závodů a soutěží. Mezi největší úspěchy oddílu patří účast dvou klisen ve finále Kritéria mladých koní - Lugana obsadila 2. místo v kategorii 6letých, Lyra 9. místo v kategorii 5letých koní.

Kontakt: Pinkava Lubomír, tel. 605 919 709


Publikováno: 26.6.2018