Úřad

Pravidla rozpočtového provizoria obce Stará Ves nad Ondřejnicí na 1. čtvrtletí roku 2019

Pravidla rozpočtového provizoria.pdf (0.17 MB)


Publikováno: 10.12.2018