Úřad

Schválený Závěrečný účet obce Stará Ves n. O. za rok 2019

Závěrečný účet obce za rok 2019.pdf (0.50 MB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2019.pdf (0.75 MB)


Publikováno: 10.8.2020