Úřad

Pravidla rozpočtového provizoria Obce Stará Ves n. O. na I. čtvrtletí r. 2021

Pravidla rozpočtového provizoria obce Stará Ves nad Ondřejnicí na I.docx (0.01 MB)


Publikováno: 13.1.2021