Úřad

Návrh Závěrečného účtu SMOPO za rok 2021

návrh_závěrečného_účtu_2021_SMOPO.pdf (0.10 MB)

fin_2-12.pdf (0.14 MB)

příloha.pdf (0.11 MB)

rozvaha.pdf (0.11 MB)

výkaz_zisku_a_ztrát.pdf (0.10 MB)

zpráva o výsledku přezkoumání 2021.pdf (0.39 MB)


Publikováno: 2.5.2022