Úřad

Rozhodnutí č. 956/19/VH - Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice

Datum vyvěšení: 25.11.2019

Datum snětí: 11.12.2019

Revitalizace  Mlýnského náhonu Proskovice - Úprava křížení příkopu z odstavného ramene Ondřejnice s VTL plynovodem"