Úřad

Veřejná vyhláška - Stanovení dopravního značení (dočasného) - odkanalizování obce, II. etapa

Datum vyvěšení: 26.11.2019

Datum snětí: 2.12.2019

Veřejná vyhláška - stanovení dopravního značení (dočasného) - Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa