Úřad

Sdělení ceny vody odpadní převzaté k čištění a kalkulace nákladů pro r. 2020

Datum vyvěšení: 27.11.2019

Datum snětí: 31.12.2019

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - Sdělení ceny vody odpadní převzaté k čištění a kalkulace nákladů pro rok 2020