Úřad

Vyjádření - hydrogeologický vrt

Datum vyvěšení: 8.11.2006

Datum snětí: 21.12.2006

Vyjádření k podkladům