Úřad

Rozhodnutí č. 380/20/VH - Odkanalizování obce Stará Ves n. O. - ul. Sluneční

Datum vyvěšení: 25.5.2020

Datum snětí: 10.6.2020

rozhodnutí č. 380/20/VH