Úřad

Exekuce prodejem nemovitých věcí

Datum vyvěšení: 24.6.2020

Datum snětí: 10.7.2020

exekuční příkaz