Úřad

Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Datum vyvěšení: 5.8.2020

Datum snětí: 21.8.2020