Úřad

Vyjádření k podkladům

Datum vyvěšení: 20.11.2006

Datum snětí: 28.12.2006

Náhradní hydrogeologický vrt