Úřad

USNESENí č.1464/06 Magistrátu Města Ostravy

Datum vyvěšení: 21.11.2006

Datum snětí: 20.12.2006

Investorská příprava projektu rekonstrukce a výstavby pozorovací sítě povrchových a podzemních vod ČHMÚ"-náhradní hydro geologický vrt VO 0124 N Košatka nad Odrou - lhůta pro vyjádření - 21. prosince 2006 - viz příloha