Úřad

Záměr pronajmout nemovitost

Datum vyvěšení: 15.10.2020

Datum snětí: 2.11.2020

záměr pronajmout nemovitost - dům čp. 102 v k. ú. Košatka