Úřad

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

Datum vyvěšení: 15.12.2020

Datum snětí: 31.12.2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu