Úřad

Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Stará Ves n. O.

Datum vyvěšení: 28.1.2021

Datum snětí: 2.3.2021

Veřejná vyhláška