Úřad

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Datum vyvěšení: 1.2.2021

Datum snětí: 16.2.2021

Veřejná vyhláška