Úřad

Veřejná vyhláška - oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednávání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum vyvěšení: 2.3.2021

Datum snětí: 22.4.2021

Veřejná vyhláška