Úřad

Záměr obce prodat pozemky parc. č. 2592 a 2593 v k. ú. Košatka nad Odrou

Datum vyvěšení: 24.3.2021

Datum snětí: 9.4.2021

Záměr obce prodat pozemky