Úřad

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Datum vyvěšení: 9.8.2021

Datum snětí: 9.10.2021