Úřad

Oznámení o zahájení společného řízení o změně ÚR a změně stavby před jejím dokončením

Datum vyvěšení: 2.9.2021

Datum snětí: 20.9.2021