Úřad

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje MSK

Datum vyvěšení: 22.10.2021

Datum snětí: 8.11.2021