Úřad

Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves nad Ondřejnicí o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Datum vyvěšení: 9.12.2021

Datum snětí: 27.12.2021