Úřad

Územní rozhodnutí o umístění stavby "Stará Ves nad Ondřejnicí, OS-6673, přeložka DTS"

Datum vyvěšení: 3.2.2022

Datum snětí: 21.2.2022