Úřad

Oznámení zahájení řízení o odstranění změny stavby vodního díla provedené v rozporu se stavebním povolením.

Datum vyvěšení: 4.2.2022

Datum snětí: 21.2.2022