Úřad

Záměr prodat pozemky Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum vyvěšení: 17.3.2022

Datum snětí: 4.4.2022