Úřad

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s.

Datum vyvěšení: 21.3.2022

Datum snětí: 21.3.2025