Úřad

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu " Chodník se smíšeným provozem cyklistů a chodců podél komunikace III/48615"

Datum vyvěšení: 22.3.2022

Datum snětí: 7.4.2022